Wednesday, October 24, 2007

قلعه كيقباد پس از صدها سال زندگي مرگ را تجربه مي كندقلعه كيقباد پس از صدها سال زندگي مرگ را تجربه مي كند

http://www.chn.ir/news/?section=2&id=42961

اگر چه سفال‌هاي به‌دست آمده از قلعه كيقباد تنگه هملون نشان مي دهد ،اين محوطه تاريخي به قرون 4 و 5 هجري بر مي گردد اما روز به روز اين محوطه به نابودي نزديكتر مي شود.

قلعه اي تاريخي

خبرگزاري ميراث فرهنگي _ گروه ميراث فرهنگي _ اگر چه سفال‌هاي به‌دست آمده از قلعه كيقباد تنگه هملون نشان مي دهد ،اين محوطه تاريخي به قرون 4 و 5 هجري بر مي گردد اما روز به روز اين محوطه به نابودي نزديكتر مي شود.

"ناصر پازوكي"،كارشناس بررسي و شناسايي آثار تاريخي شميران با اظهار تاسف از وضعيت نامناسب اين قلعه تاريخي به ميراث خبر ، مي‌گويد :« بسياري از بخش هاي قلعه كيقباد به به كلي نابود شده و حفاري‌هاي غيرمجاز در آن نيز موجب مخدوش شدن چهره اوليه‌اش شده است. با اين وجود اين قلعه هنوز داراي ارزش علمي فرهنگي بوده و ثبت و ضبط آن مي‌تواند زمينه را براي مطالعات بيشتر و كاوش علمي در آن فراهم كند.»

به گفته اين كارشناس قلعه كيقباد افزون بر آن كه در مواقع هجوم،نا امني و آشوب به عنوان پناهگاه مورد استفاده اهالي روستاهاي اطراف قرار مي‌گرفت، در زمينه نظارت و بازرسي تردد يكي از راه‌هاي رودبار قصران به ناحيه مازندران نقش مهمي را ايفا مي كرد.

به گفته وي اين اثر ديرينه مهر 82 به شماره 10401 در زمره آثار ملي قرار گرفته است.

پازوكي درباره چگونگي شكل گيري اين اثر تاريخي توضيح مي دهد:« در سطح قلعه آثاري از معماري، سنگ و گل ديده مي‌شود. اين قسمت از اين اثر تاريخي بر اثر حفاري‌هاي بسيار به طور كامل مضطرب و دگرگون شده و آثاري از هويت اوليه آن قابل رويت نيست.»

رييس سابق اداره ميراث فرهنگي و گردشگري تهران در ادامه اين گفته ها مي افزايد:« قسمت دوم سطح قلعه فضاهاي غارمانند سه طبقه‌اي است كه در زير فضاي اوليه قلعه وجود دارد. اين غارها داراي ابعاد مختلف بوده و رو به سمت شرق دارند. اين سه غار داراي پنجره‌هايي با اشكال نامنظم و ابعاد مختلف بوده كه ضمن تامين روشنايي آنها، امكان كنترل جاده را فراهم مي كند كف اين غارها مانند سطح قلعه بسيار حفاري شده وهويت اوليه آن نامشخص است.»

به گفته پازوكي اين قلعه مي توانست كنترل تنگه هملون و امنيت بخش شمالي آن يعني ناحيه شمشك، دربندسر و ساير ييلاقات منطقه را تامين كند و جمع آوري اطلاعات درباره آن بسيار مهم است.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home