Wednesday, October 24, 2007

بازار اراك رو به ويراني؛ كارشناسان نمي‌توانند كاري كنندبازار اراك رو به ويراني؛ كارشناسان نمي‌توانند كاري كنند
http://www.chn.ir/news/?section=2&id=42755

بازار اراك رو به ويراني؛ كارشناسان نمي‌توانند كاري كنند
70 ميليون تومان اعتبار براي اجرايي شدن پروژه احيا بازار اراك درنظر گرفته شده اما كارشناسان معتقدند اين اعتبار براي احياي دوباره وسعت 22 هكتاري استان‌مركزي بسيار اندك است.
سراي فرش فروش هاي بازارقديمي اراك

خبرگزاري ميراث فرهنگي _ گروه ميراث فرهنگي _ اگر چه امسال 70 ميليون تومان اعتبار براي اجرايي شدن پروژه ساماندهي و مرمت بازار اراك در نظر گرفته شده است اما كارشناسان معتقدند اين اعتبار براي احياي دوباره بازار بسيار اندك بوده و نمي توان براي نجات وسعت 22 هكتاري شاهرگ حياتي اقتصاد استان مركزي اقدامات مناسبي انجام داد.

اين درحالي است كه به گفته كارشناسان ميراث فرهنگي، بازار اراك با 21 سرا و تيمچه هم رديف بازار تبريز ،زنجان ،تهران، خوي، دامغان و از برخي جهات وكيل شيراز قرار دارد.

"محمد ايرانشاهي"،مدير پروژه ساماندهي بازار اراك با اظهار تاسف از وضعيت كنوني مهمترين اثر تاريخي اراك، به ميراث خبر مي گويد :« اين بازار داراي سراها و بخش هاي متعددي بوده كه هر كدام داراي ارزش و اهميت بسياري از نظر تاريخي و هويتي براي مردم اراك است و نبود اعتبارات مناسب اين بنا را به ويراني مي كشاند .»

به گفته كارشناسان ميراث فرهنگي استان مركزي، از اين اعتبارات 70 ميليون توماني ، 30 ميليون تومان آن جزو بدهي هاي پيشين سازمان استان مركزي نسبت به مجري طرح بوده و اين مقدار اعتبارات نمي تواند پاسخگوي مرمت و ساماندهي حتي بخش كوچكي از يكي از سراها اين فضاي وسيع باشد .

اين كارشناس به CHN مي افزايد :« اين مقدار اعتبارات تنها براي احداث و احيا سردر بازار كافي است و امكان ساماندهي بخش هاي ديگر آن وجود ندارد .»

ايرانشاهي امكان فعاليت در كارگاره هاي مرمتي اين بازار را با وجود اين اعتبارات اندك غير قابل امكان مي داند و تاكيد مي كند :« دستكم براي بازسازي و احيا سراهاي بازار اعتباري در حدود 5 ميليارد تومان لازم است.»

نبود اعتبارات كافي درحالي است كه طبق گفته هاي كسبه بازار تاريخي اراك، در حال حاضر بازار بافت زنده و پوياي خود را از دست داده و مرمت هاي غير اصولي ساختار كهن آن را خدشه دار كرده است.

نبود امكانات رفاهي مناسب و ايمني در برابر حوادث غير مترقبه همچون آتش سوزي ها و كف پوش هاي نامناسب بازار مشكلات عديده اي براي عبور و مرور به وجود آورده و حتي گذر قديمي بازار شرقي و غربي نيز در سال هاي اخير به دنبال انجام اقدامات عمراني و راهسازي ، تخريب و تبديل به خيابان شده است .

در همين حال كارشناسان ميراث فرهنگي نيز از نفوذ رطوبت در پي و بدنه تك بناهاي تاريخي باقي مانده از بازار اراك خبر مي دهند و عنوان مي كنند رطوبت سقف ها و پيكره هاي قديمي اين بازار را فراگرفته است.

بازار اراك به مرکزيت چهار سوق داراي دو مسير شمالي- جنوبي ( طولي ) و شرقي- غربي است که از چهار جهت به دروازه هاي شهر ( قبله ، راهزان ، شهر جرد ، حاج علنقي ) متصل مي شود ؛ بدان معني که با توجه به برج و باروهاي شهر ، ورودي شهر نيز از چهار سوي ، از بازار آغاز مي شود.

اين مرکز تبادل اقتصادي به نحوي استقرار يافته که در حالت مجاز مستقل بودن از نظر فضايي ، به عنوان محور اصلي کالبد شهر ، بر تمام شهر استيلا داشته باشد.

بازار شهر قديمي ، در دروازه هاي خود نيازمندي هاي خريد مسافران را مرتفع مي سازد و بر طول خود و در چهار جهت ، محل عرضه کالاهاي مختلف است .
فاطمه علي اصغر

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home