Wednesday, November 28, 2007

اکبر اعلمي از توضيحات صفارهرندي در خصوص تخريب عامدانه ارک عليشاه تبريز قانع نشداکبر اعلمي از توضيحات صفارهرندي در خصوص تخريب عامدانه ارک عليشاه تبريز قانع نشد

سالهاست تلاش يگانه نماينده آذربايجان براي توقف تخريب ارگ عليشاه تبريز موفق نشده است. هنوز نماينده اي که بخواهد در اين جنگ فرهنگي با اعلمي همصدا شود يافت نشده است. هنوز رژيم فارس به اقدامات عمدي خود در جهت تخريب آثار باستاني آذربايجان ادامه ميدهد و … زمان ميگذرد.

در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي اكبر اعلمي نماينده تبريز در خصوص اقدامات شوراي عالي ميراث فرهنگي در برابر اقدامات غيرمسوولانه دست اندركاران مصلي مبني بر ساخت و ساز در حريم قانوني ارگ عليشاه در تبريز از وزير ارشاد سوال پرسيد ولي پس از توضيحات صفارهرندي نماينده تبريز آن را قانع كننده ندانست و سوال براي بررسي بيشتر به كميسيون ارجاع شد.

نماينده تبريز از صفارهرندي پرسيد؛ آثار تاريخي و ميراث فرهنگي هر يك از جوامع حافظه قسمتي از تاريخ و وديعه ارزشمند براي همه نسل‌هاست. ميراث فرهنگي و آثار تاريخي تاريخ گويا و سيماي بخشي از هويت فرهنگي و ملي تاريخي يك جامعه محسوب مي شود و به فراخور جايگاهي كه دارا بوده معرف و نمادي از خاستگاه، واقعيات، تاريخ، رنج ها و شادي‌ها، رشادت ها، افتخارات و مقاومتها و هنرنمايي‌هاي نسل‌هاي پيشين و جزيي از هويت ملي آن جامعه به شمار مي آيد.

وي ادامه داد: به اين دليل همه جوامع در حفظ و نگهداري آن مي كوشند و تخريب آن را ظلم آشكار به تاريخ و هويت ملي خود مي پندارند بنابراين با همه توان سعي مي كنند در مقام صيانت از آن برآيند.

نماينده تبريز خاطرنشان كرد: اهميت آثار فرهنگي و ميراث تاريخي تا آن جاست كه قوانين و كنوانسيون هاي بين المللي هم تمهيدات لازم را براي صيانت از اين آثار پيش بيني كرده و قانونگذار و قوانين داخلي ما اهميت لازم رابه آن دارند تا جايي كه در قانون مجازات اسلامي يك فصل براي حفاظت از آثار تاريخي و ميراث فرهنگي اختصاص پيدا كرده است.

عضو كميسيون امنيت ملي تصريح كرد: متاسفانه به نظر مي رسد در مواردي بعضي از مسوولين و متوليان امر آنگونه كه بايد و در چارچوب قانون و قوانين موضوعه حساسيت لازم را براي ايفاي وظايف قانوني خود و صيانت از آثار ملي و تاريخي نشان نمي دهند.

وي به بناي تاريخي ارگ اشاره و عنوان كرد: وزيران ارشاد با توجه به مسووليت قبلي خود نسبت به جايگاه ارگ آشنايي لازم را دارند و واقف هستند ارگ عليشاه يكي از بناهاي كم نظير و مرتفع ترين و زيباترين آثار خشتي كشور است كه در مركز شهر تبريز واقع شده است.

به گفته وي اين بنا توسط خواجه تاج الدين عليشاه جيلاني وزير سلطان ابوسعيد ايلخاني طي سالهاي ‌٧١٤ تا ‌٧١٦ هجري بنا شد و در ‌١٥ دي ماه سال ‌١٣١٠ در فهرست آثار ملي ايران ثبت شد و نقشه حريم استحفاظي قانوني و ضوابط حفاظتي آن در جلسه ‌٢٩/٣/١٣٥٨ شوراي حفاظت آثار تاريخي مشخص و تاييد شد.

به گزارش ايسنا، اعلمي با بيان اين كه ارگ عليشاه حداقل براي مردم آذربايجان و كليت ملت ايران يكي از مهمترين آثار تاريخي است و از جايگاه ويژه برخوردار است گفت: علت آن اين است كه اين اثر شاهد به شهادت رسيدن تعدادي از رهبران مشروطيت ازجمله ثقه‌الاسلام به دستور روس ها و با مباشرت شجاع الدوله بوده است.

نماينده تبريز ادامه داد: اين اثر پايگاه مقاومت نيروهاي ستارخان و باقرخان در برابر مستبدين بوده است. نشانه و نماد عيني تمدن هاي پيشين است و در دي ماه ‌١٢٩٠ هجري شمسي اين بنا شاهد بدار آويختن سيروس خان ملك اندرسيان از مبارزين و مشروطه خواه شاخص تبريز در دوره مشروطيت بوده است.

وي افزود: با وجود اين كه حدود ‌٤٠٠ سال قبل زلزله مهيبي تبريز را با خاك يكسان مي كند اما اين بنا سرافراز و مقاوم ايستادگي مي كند و از اين حيث نيز اين بنا نماد مقاومت براي مردم آذربايجان و مردم تبريز است.

اعلمي تصريح كرد: متاسفانه در ابتداي انقلاب به دستور مسوولان وقت در سال ‌١٣٦٠ اين بنا در برابر ستيزه گران تاريخ تاب مقاومت پيدا نكرد و علي رغم اين كه در برابر حوادث تاريخي مقاوم ايستاده بود با برخوردهايي كه با آن شد بخش عمده اي از آن فرو ريخت.

وي افزود: چنان برخوردي با اين بنا شد كه گفته شد كه چندين نقطه آن را سوراخ كردند و در هر كدام از سوراخ ها حدود ‌٢٥ كيلوگرم تي ان تي جاسازي شد تا ‌٨٠ درصد بناي تاريخي را از بين ببرند با وجود اين كه ‌٢٠ درصد آن باقي مانده است چنانچه مسوولين امر توجه لازم را مي كردند. اين بنا هم چنان مي توانست به عنوان نماد مقاومت مردم آذربايجان در پيشاني شهرستان تبريز بدرخشد و توريست ها را جذب كند.

اعلمي گفت: با وجود اين كه در مجلس ششم يك بار وزير اسبق ارشاد را به مجلس دعوت كردم و سوال كردم، در آن زمان بنايي كه در كنار ارگ ساخته شده اسكلت فلزي آن در حد دو طبقه بود و مسوولين امر در كميسيون فرهنگي قول دادند تا بيشتر از دو طبقه احداث نكنند تا چشم انداز ارگ كور نشود. اما متاسفانه افراد خودسر در شهرستان تبريز با حمايت برخي از مسوولين هم چنان به ادامه احداث مصلاي تبريز درحريم قانوني ارگ مبادرت كردند تا جايي كه چشم اندازي از ارگ باقي نمانده و اقدام احداث بنا و تخريبي بناهاي تاريخي مغاير با قوانين موجود است. مواد متعددي تخريب كنندگان آثار تاريخي را قابل تعقيب مي داند.

اعلمي خطاب به وزير ارشاد گفت: علت دعوت شما اين است كه به موجب قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب‌٢٣/١٠/٨٢ شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري تشكيل شد كه رياست آن به عهده رياست جمهوري يا معاون رياست جمهوري است و وزراي مختلفي در آن عضو هستند؛ از جمله وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ، وزير امور خارجه، مسكن و شهرسازي، راه و ترابري، كشور، علوم و تحقيقات، امور اقتصادي و دارايي، آموزش و پرورش و روساي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي، صدا و سيما، رييس سازمان حفاظت محيط زيست و ‌٤ كارشناس خبره با حكم رييس جمهور كه اين نشان مي دهد كه بناهاي تاريخي براي قانونگذاران، حايز اهميت است و همين طور وزير در جريان هستند كه به موجب اصل ‌١٣٧ قانون اساسي هر يك از وزيران، مسوول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهور و مجلس هستند و در اموري كه به تصويب هيات وزيران برسد مسوول اعمال ديگران نيز هستند.

اعلمي ادامه داد: استان‌هاي آذربايجان شرقي، غربي و اردبيل از ميراث فرهنگي، تاريخي و جاذبه‌هاي گردشگري فراواني برخوردار است كه در صورت اتخاذ تدابير لازم جهت جذب گردشگران، شاهد رشد و شكوفايي فرهنگي و اقتصادي استان‌هاي مذكور خواهيم بود.

وي ادامه داد: يكي از اين آثار ارگ عليشاه واقع در تبريز است كه جزء منحصر به فردترين بناهاي خشتي است.

اعلمي گفت: اين اثر در مقابل زلزله مهيب پابرجا باقي ماند، اما به واسطه اقدامات غيرمسوولانه و خودسرانه برخي دست‌اندركاران مصلاي تبريز و بي‌توجهي و ضعف مديريت استانداران و مسوولان ذيربط دچار صدمات غير قابل جبران شده و اكنون در پشت انبوهي از آهن و سيمان و سازه‌هاي مصلاي تبريز از ديده‌ها پنهان مانده و هرگونه بازديد عمومي از بناي موصوف ناميسر شده است.

نماينده تبريز خطاب به وزير ارشاد عنوان كرد: بنا به مراتب فوق و با توجه به عضويت جنابعالي در شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري پاسخ دهيد دليل قصور سازمان ميراث فرهنگي در حفظ و نگهداري آثار تاريخي آذربايجان به ويژه ارگ عليشاه چيست؟ براي نگهداري ارگ چه تمهيداتي اتخاذ شده؟ در برابر اقدامات غير مسوولانه و خودسرانه دست اندركاران مصلحي مبني بر ساخت و ساز در حريم قانوني ارگ و كشيدن حصار به صورت غير قانوني پيرامون ارگ و جلوگيري از بازديد عمومي چه اقداماتي شده است؟

وي ادامه داد: براي هماهنگي در چگونگي امكان بهره گيري از ميراث هاي طبيعي كشور از جمله آثار فرهنگي و تاريخي آذربايجان شرقي، غربي و اردبيل به ويژه ارگ عليشاه و ايجاد تعهدات مطروحه در كنوانسيون ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان محيط زيست چه تدابيري اتخاذ شده است.

اعلمي افزود: در جهت فراهم كردن زمينه سرمايه گذاري بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني در امور مربوط به ميراث فرهنگي در استان هاي مذكور چه اقداماتي به عمل آمده است؟ براي تحقق اهداف بخش ميراث فرهنگي استان هاي مذكور چه تدابيري انديشيده است؟ براي اجراي طرح هاي جامع توسط ميراث فرهنگي و گردشگري و ايجاد تاسيسات مورد نياز در استان‌هاي مورد بحث از جمله احداث مراكز اقامتي و پذيرايي و خدمات حمل و نقل چه تسهيلاتي براي متقاضيان در نظر گرفته شده است.

نماينده تبريز متذكر شد: به منظور فراهم كردن زمينه توسعه پايدار ميراث فرهنگي و گردشگري در استان هاي ياد شده چه تدابيري اتخاذ و چه تسهيلاتي منظور شده است؟

و كدام برنامه هاي تبليغي ملي و بين المللي براي معرفي ميراث فرهنگي آذربايجان و اردبيل و جاذبه هاي جهانگردي استان‌هاي مذكور از طريق رسانه هاي ارتباطات جمعي به مرحله اجرا در آمده است.

به گزارش ايسنا، محمدحسين صفار هرندي در پاسخ به سوال اعلمي گفت: زماني اين سوال از وزير ارشاد وقت پرسيده شد به اعتبار اين كه در آن زمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي متولي امر ميراث فرهنگي و گردشگري بوده است وزير موظف به پاسخ گويي مي‌بايست باشد كه در آن زمان پرسشگر قانع نشد و اين موضوع هم چنان باقي ماند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تصريح كرد: مطابق قانون مصوب مجلس در سال ‌١٣٨٢ قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي تصويب شد كه طبق آن كليه وظايف و اختيارات وزارتخانه به سازمان ميراث فرهنگي منتقل شده است.

وي با قرائت ماده يك اين قانون گفت: اين ماده مي گويد سازمان هاي ميراث فرهنگي كشور و ايرانگردي و جهانگردي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتزع و از ادغام آنها سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با كليه اختيارات و وظايفي كه سازمان هاي مذكور به موجب قوانين و مقررات مختلف دارا بوده اند و كليه امكانات، اموال و نيروي انساني زير نظر رييس جمهور تشكيل مي شود.

صفار هرندي گفت: با تصريح قانون كليه اختيارات و وظايف به سازمان جديد و مسوول آن منتقل مي شود.

وي تصريح كرد: طبق ماده ‌١٩٣ قانون اساسي وزرا در قبال وظايف خود پاسخگو هستند يعني در قبال عملكرد و تصميمات و وظايف و اختيارات ساير مديران عالي رتبه اعم از وزرا و معاونان رييس جمهور نمي توانند پاسخگو باشند.

وي گفت: چون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي همانند تعداد ديگري از وزرا همراه با رييس جمهور تركيب ‌١٧ نفره شوراي عالي ميراث فرهنگي را شكل مي دهند به اعتبار عضويتشان در آن شورا بايد پاسخگو باشند.

وزير ارشاد ادامه داد: تا جايي كه اطلاع دارم شوراي نگهبان قائل به چنين پاسخ گويي از سوي اعضاي شوراها در قبال يك وظيفه اي كه متوجه مجموعه است، نيست يعني اين طور نيست كه هر عضوي توانايي پاسخ گويي به چيزي را داشته باشد كه ماموريت تركيب ‌١٧ نفره با مسووليت رييس جمهور است.

به گزارش ايسنا، صفارهرندي گفت: سوال من اين است كه فردي مثل من به عنوان وزير كه مسووليت هاي زياد و مستقيمي را شما و قانون متوجه او كرده ايد چطور مي تواند در قبال اختيارات و وظايف يك مدير و مسوول ديگري كه هيچ يك از آن وظايف براي او ديده نشده است جوابگوي چيزي باشد كه ممكن است در جاي خود محل تامل و بحث باشد.

وي گفت: همه ما نسبت به آنچه به عنوان مواريث فرهنگ و ادب ما و شخصيتها و چهره هاي برجسته تاريخي ما بدست ما رسيده احساس دين مي كنيم اما وقتي وظيفه مشخصي به شخص به خصوصي متوجه شده است، اين ارتباط را به سختي مي توان در چنين مواردي برقرار كرد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خاطرنشان كرد: با تدبير اخير رييس جمهور بسياري از شوراها منحل شده اند از جمله آنها شوراي عالي ميراث فرهنگي است كه بالطبع بنده از چنين مسووليتي به طور كلي خلع شده‌ام و در آن جايگاه نيستم كه بتوانم پاسخ گوي سوال شما باشم.

وي ابراز اميدواري كرد كه در موارد ديگر براي اعلان گزارش كار خود در قبال مسووليت هاي مستقيم به تريبون مجلس فرا خوانده شود.

اكبر اعلمي در بخش دوم سوال خود از وزير ارشاد گفت: اين كه شما مي فرماييد شوراي نگهبان چنين نظري دارد اولا ما اين نظر را نديده‌ايم و شما در برابر شوراي نگهبان مسوول نيستيد.

نماينده تبريز گفت: شما عضو شوراي عالي ميراث فرهنگي هستيد و ما براي سوال آيا بايد از رييس جمهور بپرسيم يا مي‌توانيم از همه اعضا بپرسيم. اگر به آثار تاريخي خدشه وارد شود و قوانين زيرپا گذاشته شود از كدام مسوول سوال كنيم آيا به جز از شوراي عالي ميراث فرهنگي بايد سوال بپرسيم.

در ادامه اعلمي گفت: وزير پاسخ مرا ندادند كه محمدرضا باهنر كه اداره جلسه را بر عهده داشت گفت: ايشان مي گويند پاسخگويي جزو وظايف خاص من نيست.

اعلمي توضيحات را قانع كننده ندانست و سوال براي بررسي بيشتر كميسيون ارجاع كند.isna

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home