Friday, November 02, 2007

سنگ قبرهاي قاجاري كوهدشت تخريب شد
میراث تاریخی تورکان آذربایجان یکی پس از دیگری نابود می شوند

سنگ قبرهاي قاجاري كوهدشت تخريب شد

لرستان _ خبرگزاري ميراث فرهنگي _ گروه ميراث فرهنگي _ قبرهاي قاجاري مجاور آرامگاه "ابوالوفا" در روستايي به همين نام با نقش شكار و شير ، بدون هماهنگي با سازمان ميراث فرهنگي اين استان تخريب شد.

سازمان اوقاف شهرستان كوهدشت در استان لرستان،‌ بدون هماهنگي با سازمان ميراث فرهنگي اين استان بخش زيادي از قبرهاي قاجاري مجاور اين آرامگاه را تخريب كرد. اين اقدام به دنبال بازسازي آرامگاه "ابوالوفا" واقع در روستايي به همين نام،صورت گرفت كه در نتيجه آن كه سنگ‌ قبرهايي با حجاري هاي يكصد ساله ، تخريب شدند."جلال عادلي"، مسئول دفتر باستان‌شناسي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان لرستان دراين‌باره به ميراث خبر گفت: «در ارتباط با عملكرد سازمان اوقاف، هيچ هماهنگي با اين سازمان انجام نگرفته است.»وي گفت: «نه تنها در خصوص تخريب قبور كه در مورد مرمت آرامگاه نيز بايد با اين سازمان هماهنگي مي‌شد.»
به گفته يكي از اهالي روستا ،سنگ‌ قبرهاي اين گورستان تاريخي بودند و به صورت ميل يا خوابيده در كنار قبور و روي قبرها قرار مي‌گرفتند.روي اين سنگ قبرها نقشي از صحنه‌هاي شكار، جمعي از زنان، رقص مردان و بسياري نقوش حيواني و انساني ديده مي‌شود كه بخش زيادي از آن‌ها به دوره قاجار مربوط مي‌شود.به گفته اهالي اين روستا، اكثر قبرها هنگام بازسازي مقبره ابوالوفا تخريب شده‌اند و سنگ‌ قبرها در اطراف گورستان پراكنده شده‌اند.به گفته عادلي آرامگاه ابوالوفا و گورستان مجاور آن ارزش تاريخي نداشتند و اما ارزش مردم شناسي دارند و نبايد بدون هماهنگي با سازمان ميراث فرهنگي مورد تخريب قرار گيرند.

گورستان تخريب شده طي ساليان دراز و از طريق يك فرهنگ مردمي به وجود آمده بودند كه نگهداري از آن‌ها بسيار مهم بوده است.عادلي گفت: «نمونه اين گورستان‌ها طي يك شرايط فرهنگي، در كوهدشت پديد آمده‌اند و سرتاسر اين منطقه از اين نوع گورستان‌ها كه سنگ‌هاي حجاري دارند ديده مي‌شود.»

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home