Wednesday, October 24, 2007

آتش‌سوزی در بازار بزرگ چرم تبريزآتش‌سوزی در بازار بزرگ چرم تبريز

ساعتي پيش بخشي از بازار بزرگ چرم تبريز واقع در خيابان دارايي دچار آتش‌سوزي شد.

به گزارش ايسنا در اين آتش‌سوزي تعدادي انبار كفش و چرم شعله‌ور شده و بدليل شدت حادثه، شعله‌هاي آتش به بازار «حرمخانه» كه توليدي كفش است، سرايت كرد.

بررسي‌هاي اوليه از محل وقوع آتش حكايت از وارد آمدن خسارات به اين بازار دارد اما خوشبختانه اين آتش‌سوزي به رغم وقوع در ساعت كار، تلفات جاني به همراه نداشت.

علت دقيق اين حريق كه آتش‌نشانان در حال اطفاي آن هستند، در دست بررسي است.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home