Wednesday, October 24, 2007

شيرين عبادي آذربايجاني در دفاع از سيوند فارسها فرياد ميزنداکبر اعلمي آذربايجاني در دفاع از ارک آذربايجان تنهاست٫ شيرين عبادي آذربايجاني در دفاع از سيوند فارسها فرياد ميزند

راديوفردا: شکایت دو حقوقدان از وزیر نیرو و رئیس میراث فرهنگی

محمدعلی دادخواه، حقوقدان، می گويد همراه شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل از رحيم‏ مشايی، رييس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری و پرويز فتاح، وزير نيرو به خاطر آبگيری مجدد سد سيوند به دادگاه شکايت کرده اند.

محمد علی دادخواه به خبرگزاری ايلنا گفته است که با توجه به اهميت موضوع و درخواست آن ها برای صدور دستور موقت جلوگيری از آبگيری سد سيوند، اميدوار است دادگاه هر چه سريع‏تر در اين مورد تصميم بگيرد.

باستان شناسان و هواداران حفظ آثار باستانی می گويند آبگيری سد سيوند درتنگه بلاغی در دشت پاسارگاد آثاری را که از هزاره پنجم قبل از ميلاد تا دوران اسلامی باقی مانده از بين خواهد برد.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home