Wednesday, November 14, 2007

یک منزل مسکونی به جرم تهدید کوه عینالی ویران شدبه جای تخریب برج تهدید کننده ی بازار سماورسازان ، یک منزل مسکونی به جرم تهدید کوه عینالی ویران شد !!

یک واحد مسکونی به دلیل تصرف اراضی ملی و ساخت و ساز در محدوده ی آن واقع در کنارگذر شمالی و دامنه ی کوه عینالی تخریب شد . حکم تخریب این ساختمان چهار ماه پیش صادر و به ساکنین ابلاغ شده بود ، اما ساکنین آن که از اقشار محروم جامعه هستند توانایی تعویض منزل خود را نداشتند . و سرانجام با حکم قضایی و حضور نمایندگان ذیربط و کلانتری 12 تبریز این ساختمان تخریب شد . گفته می شود در روز اجرای حکم تنها دو تن از اعضای خانواده ی 5 نفری این ساختمان در خانه بوده اند و ماموران با زور و تهدید تمامی وسایل را به بیرون انتقال داده اند .

آذربایجان اویره نجی حرکاتی - تبریز

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home