Wednesday, November 14, 2007

پل تاریخی خانقاه مراغه در حال نابودی استپل تاریخی خانقاه مراغه در حال نابودی است .

این پل تاریخی که قدمت آن به دوران صفوی برمی گردد در حال نابودی کامل قرار دارد . این پل که در مسیرشهرک صنعتی سهند مراغه قرار گرفته متحمل عبور و مرور روزانه ی تعداد زیادی ماشین های سنگین که گاها وزن آن ها به چهل تن نیز می رسد شده و در حال شکست کامل و نابودی قرار گرفته است . این پل تاریخی که جزو آثار میراث فرهنگی مراغه می باشد متاسفانه از طرف مسئولان میراث فرهنگی حمایت نشده و عبور و مرور وسایل نقلیه ی سنگین از روی آن ادامه دارد . در همین حال شنیده شده است که یکی از رانندگان ترکیه ای به هیچ وجه حاضر به عبور از روی این پل نشده و ماشین خود را از داخل رودخانه عبور داده است .

آذربایجان اویرنجی حرکاتی - ماراغا

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home