Saturday, December 01, 2007

اعلمی: در سال 60 به دستور امام جمعه و استاندار وقت ارک تبریز را با تی ان تی منفجر کردنداعلمی: در سال 60 به دستور امام جمعه و استاندار وقت ارک تبریز را با تی ان تی منفجر کردند

میللی شورا- جمعه 9 آذر ماه: ایسنا: ... به گفته اعلمي در ابتداي انقلاب به دستور امام جمعه و استاندار وقت در سال 1360 اين بنا(ارک تبریز) در برابر ستيزه‌گران تاريخ تاب مقاومت پيدا نكرد و علي‌رغم اينكه در برابر حوادث تاريخي مقاوم ايستاده بود اما با برخوردهايي كه با آن شده، بخش عمده‌اي از آن فرو ريخت. نماينده تبريز در يادآوري آن دوران گفت: چنان برخوردي با ارک شد تا آن‌جا كه چندين سوارخ در بدنه آن ايجاد كردند و در مركز دو سوراخ حدود 25 كيلوگرم تي‌ان‌تي جاسازي شد تا 80 درصد بناي تاريخي را از بين ببرند. با وجود اينكه 20 درصد از بنا باقي مانده است. اما اگر مسوولان توجه لازم را مي‌كردند. اين بنا هم چنان مي‌توانست به عنوان نماد مقاومت مردم آذربايجان در پيشاني شهرستان تبريز بدرخشد و توريست‌ها را جذب كند.

اعملي به مجلس ششم و سوال آن دوران از وزير ارشاد اشاره كرد: در آن زمان از وزير ارشاد وقت سوال شد كه چرا يك اسكلت فلزي در اطراف ارگ ساخته شده كه در آن زمان در حد دو طبقه بود. اما مسوولين با حضور در كميسيون فرهنگي قول دادند كه اين سازه بيش از اين ساخته نشود تا چشم‌انداز ارگ كور نشود اما افراد خودسر با حمايت برخي از مسوولان هم‌چنان به احداث مصلاي تبريز در حريم قانوني ارگ مبادرت كردند تا جايي كه چشم‌اندازي از ارگ باقي نمانده است .

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home