Tuesday, May 13, 2008

بهروز عمرانی، قدم به قدم در حال ویران سازی اثار تاریخی آذربایجان استبهروز عمرانی، قدم به قدم در حال ویران سازی اثار تاریخی آذربایجان است

میللی شورا- 23 اردیبهشت: آقای بهروز عمرانی، معاون کردتبار میراث فرهنگی آذربایجان شرقی، قدم به قدم در حال ویران سازی اثار باستانی آذربایجان جنوبی است. وی که بصورت مشهودی از جانب نیروهای فارس، کرد و ارمنی فعال در میراث فرهنگی مورد حمایتهای مادی و معنوی قرار می گیرد، پس از اعطای مجوز احداث خط لوله گاز ایران به ارمنستان و منهدم کردن شهر چند هزار ساله اژدها داشی و ویران سازی آثار باستانی مجاورت سد خدافرین، در حال طراحی نقشه جدیدی برای امحای ارک تبریز است.

گفته می شود براساس مجوزی که از سوی آقای عمرانی صادر شده شهرداری تبریز ، در حال ساخت یک پارکینگ طبقاتی بزرگ، درست در داخل حریم تاریخی ارک علیشاه تبریز می باشد. این مجوز به حدی خطرناک بوده که حتی اشرفی نیا معاون استاندار تبریز، از بیم قیام اهالی تبریز، در خصوص میزان اعتبار این مجوز تردید کرده است.

بهروز عمرانی در گذشته ریاست میراث فرهنگی آذربایجان غربی را در دست داشته و در طول مدت فعالیت خود به جدیت در راستای تعمیر کلیساهای ارمنی و ثبت جهانی قره کلیسا و سنت استپانوس کوشیده است. او عضو جبهه ملی است و با فرد فناتیک و نژاد پرستی چون پرویز ورجاوند، که سال گذشته درگذشت، صمیمیتی مثال زدنی داشت.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home