Wednesday, May 14, 2008

آثار و اشياي باستاني ارزشمندي روستاي "گيلوان" در معرض نابودیآثار و اشياي باستاني ارزشمندي روستاي "گيلوان" در معرض نابودی

باستان شناسان در استان اردبيل کاوش هاي اضطراري خود را به قصد نجات بخشي آثار تاريخي روستاي "گيلوان" شهرستان خلخال آغاز کردند. کاوش هاي اضطراري در روستاي "گيلوان" از توابع شهرستان خلخال همچنان به کشف آثار و اشياي باستاني ارزشمندي منجر مي شود.

به دنبال کشف چند شيء باستاني در جريان تعريض يک راه روستايي در استان اردبيل، باستان شناسان اداره کل ميراث فرهنگي و گردشگري اين استان کاوش هاي اضطراري خود را به قصد نجات بخشي آثاري که در لايه هاي بالايي خاک وجود دارند آغاز کردند.

"يحيي نقي زاده" مسئول يگان پاسداران ميراث فرهنگي اردبيل با بيان اينکه اين اشيا به واسطه حفاري از عمق 5 متري محوطه به دست آمده است افزود:« اين اشيا شامل سه خنجر فلزي با روکش طلايي رنگ ،25 قطعه سفال، مهره هاي تزئيني، اشيا فلزي، پيکان ها و ابزار جنگي است.»

وي افزود:« تا کنون براي باستان شناسان مسلم شده اين محوطه و اشياي به دست آمده از آن به هزاره نخست پيش از ميلاد و به احتمال فراوان پيش از آن بازمي گردد.»

"نقي زاده" با تاکيد بر اينکه در حال حاضر هيچ راهي جز کاوش اضطراري براي نجات اين آثار وجود ندارد افزود:« در نامه اي از پژوهشکده باستان شناسي خواسته ايم براي کاوش هاي باستان شناسي دقيق تر مجوز دهد.»

وي خاطر نشان کرد:« کاوش هاي اضطراري در اين محوطه به احتمال زياد تا 10 روز ادامه دارد و پس از آن حفاظت هاي مقدماتي از منطقه به عمل مي آيد.»سه خنجر فلزي با روکش طلا ،25 قطعه سفال، مهره هاي تزئينيو ابزار جنگي از گورستاني باستاني هنگام تعريض جاده روستايي در استان اردبيل ، باستان شناسان را راهي منطقه "گيلوان"کرد.ميراث استان ها، احسان صفاپور: تعريض جاده روستايي گيلوان در استان اردبيل که منجر به کشف چند گور باستاني و اشياي ارزشمندي شد، هياتي از کارشناسان پژوهشکده باستان شناسي را راهي اين منطقه کرد.اين هيات به درخواست اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري اردبيل و به سرپرستي "كريم عليزاده" مسئول روابط بين الملل پژوهشكده باستان شناسي از محوطه ديدن مي كنند."يحيي نقي زاده" مسئول يگان پاسداران ميراث فرهنگي اردبيل با بيان اينكه در ادامه كاوش هاي اضطراري در اين منطقه به طور متناوب اشيا و مواد فرهنگي به دست مي آيد گفت: «در نامه اي از پژوهشكده باستان شناسي درخواست كرديم تا براي بررسي بيشتر و ارائه نظر كارشناسي، هياتي را به منطقه اعزام كنند تا در صورت نياز به كاوش وسيع هر چه سريعتر باستان شناسان كار خود را در منطقه شروع كنند.»

اشيا کشف شده در اين محوطه شامل سه خنجر فلزي با روکش طلايي رنگ ،25 قطعه سفال، مهره هاي تزئيني، اشيا فلزي، پيکان ها و ابزار جنگي است.

وي افزود: «در حال حاضر كاوش در محوطه متوقف شده و به صورت مستمر از آن محافظت به عمل مي آيد اما هر گونه اقدام بعدي منوط به نظر پژوهشكده باستان شناسي است.»

"نقي زاده" بارندگي هاي هفته اخير در منطقه را از دلايل اصلي و مهمي دانست كه ممكن است به محوطه آسيب وارد كند و افزود: «با نظر اين هيات مشخص مي شود كه آيا كاوش ها ادامه پيدا كند و يا اينکه حفاظت از محوطه هر چه سريعتر آغاز شود.»

در همين حال "كريم عليزاده" سرپرست هيات اعزامي به محوطه باستاني گيلوان نيز به ميراث خبر گفت: «اين بازديد به قصد شناسايي دقيق منطقه و ارائه گزارش به پژوهشكده انجام مي شود .»

اين عضو هيات علمي پژوهشكده باستان شناسي احتمال ادامه كاوش در منطقه را منتفي ندانست و افزود: «بعد از بازديد ،هيات گزارش خود را به پژوهشكده ارائه مي كند و بعد از تصميم گرفته مي شود كه در محوطه چه اقدامي صورت بگيرد.»

تا کنون براي باستان شناسان مسلم شده اين محوطه و اشياي به دست آمده از آن به هزاره نخست پيش از ميلاد و به احتمال فراوان پيش از آن بازمي گردد.

پس از گذشت نزديک به يک ماه از شناسايي و کشف اتفاقي محوطه باستاني "گيلوان" در بخش شاهرود شهرستان خلخال ، کاوش هاي اضطراري به قصد نجات بخشي مواد فرهنگي اين محوطه هنوز آغاز نشده است.مواد فرهنگي کشف شده در اين محوطه که در اثر تعريض جاده روستايي گيلوان به دست آمده شامل چند گور باستاني و اشيايي ارزشمند چون سه خنجر فلزي با روکش طلايي رنگ ،25 قطعه سفال، مهره هاي تزئيني، اشيا فلزي، پيکان ها و ابزار جنگي است."يحيي نقي زاده" مسئول يگان پاسداران ميراث فرهنگي اردبيل با بيان اينکه آثار به دست آمده در اين محوطه در معرض تابش نور و بارش باران قرار گرفته اند و به شدت در خطر تخريب هستند گفت:« بعد از بازديد و ارائه گزارش نماينده پژوهشکده باستان شناسي از محوطه اميدوار بوديم هر چه سريعتر عمليات حفاري اضطراري به قصد نجات بخشي آثار اين محوطه آغاز شود.»وي افزود:« متاسفانه با وجود آنکه نماينده پژوهشکده در گزارش خود بر کاوش اضطراري در محوطه تاکيد کرده اما هنوز موافقت مسئولان پژوهشکده در اين باره اعلام نشده است.»نقي زاده با اشاره به اينکه اداره کل ميراث فرهنگي و گردشگري اردبيل براي محافظت از محوطه اقدام به ايجاد پايگاه حفاظتي موقت کرده است گفت:« کارشناسان استان آمادگي حفاظت فني و دائمي از محوطه را دارند اما تا زماني که مشخص نشود قرار است چه اقدامي براي محوطه صورت بگيرد کار ديگري جز حفاظت موقت نمي توان کرد.»وي حساس شدن ساکنان روستاي گيلوان روي محوطه را علاوه بر تهديدات طبيعي از مشکلات ديگر بلاتکليف بودن محوطه گيلوان ذکر کرد و افزود:« مالک زميني که محوطه در آنجا واقع شده از اداره کل ميراث فرهنگي و گردشگري اردبيل خواسته تا سهم وي را از اشيا قيمتي کشف شده در محوطه بدهد.»نقي زاده با تاکيد بر اينکه اين محوطه به اذعان کارشناسان باستان شناسي از محوطه هاي کم نظير منطقه است گفت:« اين موضوع لزوم اقدام فوري و اضطراري در محوطه و رسيدگي پژوهشکده باستان شناسي به آن را ضروري مي کند.»تا کنون براي باستان شناسان مسلم شده اين محوطه و اشياي به دست آمده از آن به هزاره نخست پيش از ميلاد و به احتمال فراوان پيش از آن بازمي گردد.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home